Số liệu về chẩn đoán – điều trị Ung thư tại bệnh viện K

Số liệu về chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư

ở Bệnh viện K giai đoạn 1992-2001


SỐ LƯỢNG BỆNH NHÂN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN K TỪ 1992 ĐẾN 2001

Back

36

No Responses

Write a response