Các tài liệu đã xuất bản

Các tài liệu đã xuất bản

 

Tên tài liệu

Nơi, năm xuất bản

Tuyển tập các công trình khoa học

Tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học ung thư

Bộ Y tế-BVK 1998

Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học tâp 2

Bộ Y tế-BVK 1989

Y học Việt nam <tập 158>

Tổng hội Y dược học VN, 1991

Tạp chí Y học thực hành (chuyên san ung thư học)

Bộ Y tế, 11/1995

Y học Việt nam số 7, tập 173 (Chuyên đề bệnh ung thư)

Tổng hội Y dược học VN, 1993

Tạp chí thộng tin y dược (Số đặc biêt, chuyên đề ung thư)

Viện TTYH Trung ­ương 11/1999

Tạp chí thộng tin y dược (Số đặc biêt, chuyên đề ung thư)

Viện TTYH Trung ­ương 8/ 2000

Tạp chí Y học thực hành Số 431 (chuyên đề ung thư)

Bộ Y tế, 10/2002

Tài liệu báo cáo khoa học điều trị triệu chứng và giảm đau ung thư

Hà nội 10-12/5/2000

Tài liệu hội thảo lần 2 trung tâm hợp tác N/C của WHO về UT dạ dày

BVK, WHO 11/2001

Tài liệu hội thảo quốc gia về điều trị giảm đau & giảm nhẹ triêu chứng

Huế 26-27/4/2001

Các tài  liệu biên soạn dùng cho đào tạo

Hiểu biết cần thiết về bệnh ung thư

Bệnh viện K Hà nội 1987

Hướng dẫn thực hành chẩn đoán điều trị ung thư

Nhà xuất bản Y học 11/1999

Hoá chất điều trị bệnh ung thư

Bài giảng ung thư học

Nhà xuất bản Y học 1997

Bác sỹ gia đình, Quyển 16 (chuyên đề phòng chống ung thư)

NXB Y học, 2002

Tài liệu lớp tập huấn ghi nhận ung thư

Bài giảng tập huấn tia xạ trong ung thư

Hà nội, 1999

Tài liệu Tập huấn Quốc gia về máy gia tốc trong xạ trị ung thư

Hà nội 11/2002

TL tập huấn về ứng dụng HMMD xác định thụ thể hóc môn trong UT vú

Hà nội 11-13/3/2002

Tài liệu dịch

Ung thư học lâm sàng (hiệp hội quốc tế PCUT)

Nhà xuất bản y học 1993

Điều trị đau do ung thư

Nhà xuất bản y học 1990

Điều trị đau do ung thư (Xuất bản lần 2)

Nhà xuất bản y học 1996

Tài liệu khác

Bệnh viện K 30 năm xây dựng và phát triển

Nhà xuất bản y học 1999

Bệnh viện K ngày nay

Bộ y tế 2002

Các tài liệu BVK có tham gia cùng biên soạn

Quy chế bệnh viện

Nhà xuất bản y học  1997

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện

Nhà xuất bản y học  1999

Hướng dẫn thực hành điều trị

Nhà xuất bản y học  1993

Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh

Nhà xuất bản y học  2002

 

     

13

No Responses

Write a response