Hợp tác quốc tế

   Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện K, đặc biệt trong các năm gần đây, các mối quan hệ hợp tác quốc tế của Bệnh viện càng ngày càng được củng cố và phát triển. Có thể tóm tắt các mối quan hệ này dưới sơ đồ bên dưới

 A- Đối tác
Các tổ chức quốc tế và phi chính phủ

hợp tác

Sơ đồ thể hiện mối quan hệ hơp tác quốc tế giữa

Bệnh viện K với các thành viên

 • Hiệp hội quốc tế phòng chống ung thư (UICC)

 • Tổ chức y tế thế giới (WHO)

 • Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC)

 • Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

 • Tổ chức tầm nhìn thế giới Úc

 • Quĩ phòng chống ung thư Bang Queensland – Úc

 • Tổ chức phát triển sức khỏe Bang Victoria – Úc

 • Tổ chức nhịp cầu hữu nghị – Hoa Kỳ

 • Tổ chức AMETTM (viện trợ trang thiết bị y tế – Pháp)

 • Hội ung thư các nước Singapore, Thái Lan …

 • Hội ngoại khoa Philippines

 • Hội chụp ảnh quốc tế

 • Diễn đàn nguyên tử Nhật Bản

 • Hội hợp tác khoa học Mỹ-Việt …

Các Viện, Trường

 • Viện ung thư quốc gia Hoa Kỳ

 • Viện ung thư quốc gia Singapore

 • Trường đại học tổng hợp Wisconsin – Hoa Kỳ

 • Viện ung thư M.D. Anderson – Hoa Kỳ

 • Trường đại học tổng hợp New South Wales – Úc

 • Trường đại học tổng hợp Sidney – Úc

 • Bệnh viện Mater – Úc

 • Trường đại học ngoại khoa Hoàng gia – Úc

 • Viện Gustave – Roussy – Pháp

 • Bệnh viện Lyon – Pháp

 • Bệnh viện ung thư Quảng Tây – Trung Quốc

B– Các lĩnh vực hợp tác:   

 • Đào tạo và trao đổi cán bộ (năm 2001 có 26 lượt cán bộ được cử đi công tác, học tập ngắn hạn và dài hạn tại nước ngoài, trên 20 đoàn của các nước và các tổ chức phi chính phủ vào làm việc tại Bệnh viện K)

 • Viện trợ thuốc men và trang thiết bị y tế (máy Cobalt 60, máy nội soi, máy vi tính …)

 • Nghiên cứu khoa học (Hiện đang có 04 đề tài hợp tác quốc tế đang được thực hiện tại Bệnh viện K)

58

No Responses

Write a response