Chỉ dẫn

 • Trang Web sử dụng font Unicode, bạn có thể chọn “download” để tải  font về.

 • Nếu trên trang Web không hiện đủ chữ Việt, trên thanh công cụ bạn chọn “Tools” / “Internet Options” / “General” / “Fonts. . .” Trang mục “Webpage font” bạn chọn font Arial; Times New Roman; hoặc Tahoma. . . tiếp đó chọn “OK” / “Apply” / “OK”. Bạn chọn tiếp “View” / “Encoding” /” Unicode (UTF-8)”.

 • Nếu mở trang Web thấy thông tin quá cũ, hãy nhấn phím F5, tổ hợp phím “Ctrl + F5”. Hoặc chọn chuột trái vào nút “Refesh” hoặc để tải lại toàn bộ trang hãy giữ phím “Shift” và kích chuột trái vào nút “Refresh”.

 • Bạn có thể mở trang mới trong một cửa sổ (Window) mới, giữ phím “Shift” rồi kích chuột trái vào dòng liên kết dẫn đến trang đó.

 • Để tiết kiệm thời gian vào mạng, bạn có thể tải trang hiện tại về máy tính cá nhân bằng cách:

  • Chọn “File” trên thanh công cụ, rồi chọn “Save as. . .” để lưu trang Web của bạn vào thư mục thích hợp.

  • Chọn “File” trên thanh công cụ, rồi chọn “Send” / “Shortcut on Desktop”. Khi muốn xem lại bạn chỉ cần chọn biểu tượng đã được tạo trên màn hình.

  • Bạn hãy chọn một lượt các trang yêu thích rồi ngắt mạng. Sau đó bạn chọn “File” trên thanh công cụ rồi chọn “Work offline”, lúc đó bạn có thể xem lại những trang vừa duyệt mà không cần phải vào mạng.

37

No Responses

Write a response